Time2Bentertained lancerer en nyhed indenfor foredrag = Pop-Up Lecture 

”Via vores samarbejdspartnere i USA og England, får vi ofte tilbudt internationale og meget anerkendte foredragsholdere, som gerne vil lægge vejen forbi København og holde et foredrag, hvis de i forvejen er i f.eks. Barcelona eller Paris. 

”Men meget ofte må vi desværre takke ”nej tak” til forespørgslen, af planlægningsmæssige årsager, siger direktør Per Andersen, Time2Bentertained.com. 

Typisk så får vi tilbuddet 1 – 2 måneder før foredragsholderen kommer samt nogle datoer vi kan vælge imellem, før eller efter deres main event et andet sted i Europa er afholdt. 

Det kan være svært for os at nå at få det hele igennem vores normale bookingproces, finde et egnet sted, sætte marketingkampagner op og ikke mindst få inviteret de virksomheder / personer som vi mener kan være interesserede i at deltage. 

Pop-Up Lecture = foredrag i din virksomhed 
Så ideen til ”PoP-Up Lecture” konceptet er en reaktion på de mange ”nej tak, det kan vi desværre ikke nå” – vi de seneste måneder har måttet melde tilbage til vores samarbejdspartnere. 

Vel og mærke ”Nej tak” til mange af de absolut helt store internationale navne indenfor salg- og marketing, ledelse, IT udvikling, økonomi, klima m.fl., talere hvis foredrag rigtig mange virksomheder og private ville deltage i. 

Prisen for foredraget er derfor også fordelagtig, da de fleste transportomkostninger i forvejen er betalt, hvilket gør det særdeles attraktivt for de virksomheder som har tilmeldt sig ”PoP-Up Lecture”. 

Hvordan tilmelder / deltager min virksomhed?
Som virksomhed der ønsker at være vært, det vil sige afholde alle de praktiske ting omkring selve konferencen, udstyr, mikrofon m.m., kaldet Pop-Up Lecture, kan man invitere op til 250 personer, medarbejdere, kunder, forretningsforbindelser m.fl. 

Foredragene kan variere fra 60 – 120 min. inkl. Q & A. 

Foredragsholderen: transport, diæter, foredragshonorar m.m. er inkluderet i prisen på foredraget og afholdes derfor af Time2Bentertained. 

Enkeltpersoner som har tilmeldt sig vores ”Pop-Up Participant”, det vil sige at man ønsker at deltage i et kursus indenfor nogle udvalgte områder, vil blive tilbudt at deltage i det pågældende foredrag. 

Disse mulige deltagere vil blive inviteret af Time2Bentertained og en deltager liste fremsendt til virksomheden 10 arbejdsdage før afholdelsen af selve foredraget. 

Prisen for at deltage for den eksterne deltager er et engangsbeløb pr. foredrag på kr. 300,00 ekskl. moms 

Hvordan tilmelder jeg min virksomhed? 
Hvis du ønsker at få tilbudt en foredragsholder efter ”Pop-Up Lecture” konceptet skal du skrive til vores administration, popup@time2bentertained.com og få tilsendt et spørgeskema. Selve tilmeldingen er gratis.
Når vi har modtaget spørgeskemaet retur, kommer vi forbi og gennemgår det med dig. Såfremt dit lokale, av-udstyr m.m. lever op til vores krav, er du tilmeldt og vil blive kontaktet når vi har fået tilbudt en foredragsholder indenfor dine fokusområder. 

Hvordan deltager vi?
Hvis I blot ønsker at deltage som gæst(-er) som ”PoP-Up Participant” kan du tilmelde din virksomhed på popup@time2bentertained.com udfylde fremsendte skema og du vil blive kontaktet når muligheden byder sig. 

Hvad koster et foredrag?
Vi kan ikke på forhånd vide hvad prisen for at få foredragsholderen til Danmark er. Men den er under alle omstændigheder fordelagtig, grundet det korte varsel samt at foredragsholderne i forvejen er i Europa. 

Pop-Up Participant
Hvis I ønsker at deltage som gæst(er), “Pop-Up Participants”, kan I nemmest gøre dette ved at udskrive og udfylde PDF’en til højre. Scanne og sende den til os på popup@time2bentertained.com. I vil herefter blive kontaktet når muligheden byder sig.