Time 2 B Entertained ønsker at give vores gæster en oplevelse ud over det sædvanlige. I en tid hvor alting går hurtigt og elektronisk, ønsker vi at hylde de personer som formår, eller har formået, via deres virke som skuespiller, forfatter, sportsmand, forretningsmand eller hvis mod eller heltegerning har gjort et uudsletteligt indtryk på os alle. 

At se og opleve disse personer live på en scene, opleve stemningen, høre fortællingerne og historierne bag, giver det stærkeste indtryk – et indtryk vi med dette koncept ønsker at videregive til vores gæster og som vi med stolthed præsenterer. 

Vores inviterede speakere har kort sagt, sat deres aftryk i nutidens historie. 

”An Evening with” 
Vi ønsker at gøre denne aften til en speciel oplevelse for såvel vores inviterede gæst som publikum i salen. 

Den praktiske del – intervieweren 
Selve arrangementet foregår ved at vores inviterede gæst interviewes af en af os udvalgt interviewer. 

Intervieweren er udvalgt efter vedkommendes forhåndskendskab til vores hovedpersons liv og fagområde og kan med indsigt og forståelse opbygge en seriøs, og på samme tid, spændende uformel og humoristisk tilgang til interviewet. 

Formålet er at aftenen opleves professionel og underholdende for alle involverede parter. 

Vores gæster og publikum skal have ”noget med hjem” foruden en uforglemmelig oplevelse!

Scenebeskrivelse 
Selve interview delen/showet starter med at 

  • Time2BEntertained`s udpeget person byder velkommen til arrangementet 
  • Intervieweren går på scenen, som er indrettet med 2 stole og et bord, gulvtæpper, staffeli med pensler og maling, samt musikere. 
  • Scenen er som taget ud af et engelsk herreværelse med hyggebelysning 

Intervieweren kommer ind på scenen og giver en kort introduktion til aftenens gæst, hvorefter gæsten entrer scenen til udvalgt musik. 

Herefter starter selve interviewdelen.
Scenen overlades på et tidspunkt til gæsten, hvorefter han/hun efter bedste evne maler et impulsivt maleri. Under malingen har gæsten mulighed for at komme med kommentarer, anekdoter, og når maleriet efter ca. 10. minutter er færdigt og signeret, udloddes dette til salg blandt tilhørerne. Dette foregår ved, såfremt gæsten har accepteret dette, selv står for auktionen – alternativt så er det intervieweren eller en professionel auktionarius der tager over. 

Maleriet sælges til den højstbydende i salen og overrækkes på scenen af gæsten, og et foto tages. 

Undervejs i samtalen vil der blive spillet musik som er relateret til gæstens historie. Vores musikere vil undervejs spille musik som enten er udvalgt af gæsten eller på anden måde passer ind. 

Varighed 
Fra entréen på scenen, maling af maleriet og den efterfølgende auktion, forventer vi at der går ca. 1.½ time. 

Herefter yderligere 45-60 minutter til Meet & Greet session som finder sted i et VIP lokale. 

Mulighed for at mødes og hilse
Den ultimative oplevelse er for mange mennesker et personligt møde og mulighed for at få en personlig hilsen af aftenens gæst. 

Såfremt det er aftalt med vores gæst, vil vi i et tilstødende VIP lokale arrangere et bord, hvorpå forefindes de til den interviewede person, relaterede materialer, f.eks. film, bøger, musik etc. 

Tidsmæssigt afsættes 45-60 minutter til denne seance. 

Donation af auktionsbeløbet for maleriet 
Hele beløbet for maleriet som enten bliver solgt under auktionen i salen, eller efterfølgende via vores hjemmeside og andre sociale medier, går ubeskåret til velgørende formål. 

Vi har valgt følgende organisationer som alle arbejder professionelt og målrettet med at hjælpe de svageste i vores samfund, hvilket betyder meget for os som enkeltpersoner og som virksomhed. 

Kofoeds Skole
Erindringscenter Bornholm

Arrangementets sikkerhed 
Vi samarbejder med firmaet ”FLSS-Security”, et professionelt firma der i forvejen varetager sikkerheden for præsidenter, politikere, forfattere m.fl. Derudover har vi vores eget personale.

Vores sociale profil – for virksomheden og samfundets skyld 
Det er ikke tilfredstillende nok for os som ejere af Time2BEntertained at virksomheden giver overskud, vi ønsker også at være rentable for samfundet som helhed.

Vi har derfor bl.a. ansat medarbejdere som ikke kan arbejde på fuldtid, hvilket kan skyldes forskellige handicap, fysiske og/eller mentale. Men for os er de uvurderlige kollegaer og med til at vores arbejdsdage er både sjove, spændende og lærerige, på mange måder.

Derudover donerer vi 1,5% af virksomhedens årlige overskud efter skat til forskellige foreninger som alle har det tilfældes, at de hjælper vores udsatte danske medborgere. Time2BEntertained bestemmer alene til hvilke.

Har du spørgsmål til konceptet er du meget velkommen til at kontakte:

Per Andersen 
CEO & Ejer

Time2BEntertained 
Vejlesøvej 42A
2840 Holte 
T: 22 20 48 20 
info@time2bentertained.com
www.time2bentertained.com