Samhandelsbetingelser

Ved at handle på Time2Bentertained.com accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. Retningslinjerne bliver løbende opdateret, så vi anbefaler, at du holder dig løbende opdateret herom.

Billetters gyldighed, samt forsendelse og risiko

TIME2BENTERTAINED IVS påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter, der måtte være købt udenom TIME2BENTERTAINED IVS officielle salgskanal.

TIME2BENTERTAINED IVS gør særligt opmærksom på, at forsendelsesrisikoen påhviler køber og at TIME2BENTERTAINED IVS derfor ikke hæfter for fejl begået af kunder i forbindelse med indtastning af kontaktoplysninger og hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunden i tide.

Gebyrer

Billetter solgt gennem TIME2BENTERTAINED IVS bliver tillagt et billetgebyr. Billetgebyret vil som udgangspunkt være mellem 10 og 40 kr. pr. billet – afhængig blandt andet af arrangementets pris. Billetgebyret er indregnet i den pris, du ser på TIME2BENTERTAINED IVS.

Fortrydelsesret

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. TIME2BENTERTAINED IVS yder dog en særlig service til vores kunder med en særlig fortrydelsesret.

Købte billetter refunderes i op til 24 timer efter billetkøbet. Ønskes dette, så kontakt da Time2Bentertained på 22 20 48 20 for nærmere information. Vi gør dog opmærksom på, da billetgebyr ikke bliver refunderet.

Refundering og aflysning

I tilfælde af aflysning refunderes billetterne altid til billet køber indenfor 72 timer efter aflysning – kontakt eventuelt TIME2BENTERTAINED IVS på 22 20 48 20 eller info@time2bentertained.com.

Betaling

På ticketmaster.dk modtages betaling med følgende betalingskort:

  • Dankort
  • VISA/Dankort
  • MasterCard
  • Diners Club
  • Visa Electron

Samt mobilepay

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet.

Se i øvrigt vores persondatapolitik som kan hentes på time2bentertained.com

Særlige begrænsninger

Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

Om adgang til et arrangement

Kontroller billettens oplysninger, herunder om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Stregkoden på billetten tillader kun adgang for én person, med mindre andet fremgår. Ulovlig kopiering eller videresalg af billetter kan medføre, at du nægtes adgang til arrangementet. TIME2BENTERTAINED IVS har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

Generelle betingelser

Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.

Der er først indgået en bindende aftale, når TIME2BENTERTAINED IVS har modtaget/registreret betaling.

Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

Forbehold

Time2Bentertained tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.

 Persondatapolitik 
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik) 

For at du kan indgå aftale om booking af en kunstner eller et band hos Time2BEntertained, har vi brug for følgende oplysninger: 

Navn Adresse 
Telefonnummer E-mailadresse 
Cvr nummer 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne booke kunstnere og bands til dig. 

Personoplysningerne registreres hos Time2BEntertained og opbevares i 3 år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Direktøren og øvrige ansatte hos Time2BEntertained har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 

Den dataansvarlige hos Time2BEntertained er Time2BEntertained 

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Oplysninger afgivet til Time2BEntertained videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Sikkerhed: 
Som registreret hos Time2BEntertained har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. 

Du skal blot sende en mail til os og oplyse dit navn. Du vil indenfor 3 dage modtage en mail om, hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du vi sletter disse oplysninger, skal det fremgå tydeligt af din mail.

De data vi har på dig er: 
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt det cvr nummer, der er brugt i forbindelse med bestillingen.

Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Time2BEntertained på e-mail:

info@time2bentertained.com

Fortrolighed 
Videregivelse af informationer:

Når du booker hos Time2BEntertained afleverer du de tidligere omtalte oplysninger. Disse oplysninger giver Time2BEntertained ikke videre til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

I forbindelse med booking af en kunstner eller et band kan det dog være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis kunstneren eller bandet. Ved booking hos Time2BEntertained giver du derfor tilladelse til, at vi videregiver oplysninger til tredjemand, der er nødvendige til bookingens gennemførelse og effektuering.

Tilknyttede kunstnere og musikere hos Time2BEntertained

For kunstnere og musikere gælder, at vi foruden navn, adresse, e-mailadresse, samt telefonnummer, kan have registreret oplysninger om CPR/CVR NR og bankoplysninger. Disse oplysninger giver Time2BEntertained ikke videre til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

I forbindelse med booking kan det dog være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis kunden eller et lydfirma. Ved booking hos Time2BEntertained giver du derfor tilladelse til, at vi videregiver oplysninger til tredjemand, der er nødvendige til bookingens gennemførelse og effektuering.

Med venlig hilsen
Time2BEntertained